Ordna bostadsaffären på egen hand – tips och råd

Vid försäljning av en bostad kan det vara lockande att ta hjälp av mäklare som mellanhand för enkelhetens skull. Detta innebär dock att en del av vinsten på affären försvinner i form av mäklararvode och således att priset för dig som köper blir högre. Allt fler väljer därför att sköta affären utan inblandning av mäklare, men det gäller att ha i åtanke de många fallgropar och situationer som kan uppstå och som kan vara svåra att lösa utan gedigen kunskap inom området. Oavsett vilken sida du står på i affären kan det därför vara bra att anlita juridisk hjälp för att författa eller se över köpekontraktet. En initial rådgivning är alltid att rekommendera. Den är dessutom kostnadsfri.

Gällande köpekontrakt för villor, så omfattas dessa av ett strängt regelverk som kan ogiltigförklara vissa villkor om dessa inte stämmer överens med vad lagen säger. Det finstilta är, med andra ord, ej att förbise. För affärer med bostadsrätter finns särskilda bostadsrättskontrakt som lyder under helt andra lagar. På nätet finns praktiska checklistor att stämma av med innan affären går igenom.

Med detta sagt kan de ekonomiska fördelarna göra det lönsamt att sköta affären på egen hand, enbart med juridisk hjälp för interpretation av kontraktet: för en lägenhet som säljs för 2 miljoner kan du spara mellan 30.000 och 80.000 kronor på att sköta affären utan tredjepartsinblandning. Att ta med i beaktningen är dock att försäljning via mäklare ofta innebär att bostaden når ut till fler intressenter och därmed kan budas till ett högre slutpris. Därför kan privata affärer vara att föredra om köparen och säljaren är bekanta sedan tidigare, t.ex. vid affärer mellan familjemedlemmar, och budgivning inte är aktuellt.

house-and-money-with-pad-and-pen

Även vid eventuell tvist efter försäljning behöver du någon som kan biträda dig, du kan ha rätt till rättsskydd via ditt försäkringsbolag vilket sedan bekostar din jurist. För det mesta försöker man komma till någon slags förlikning genom rådgivning från sina juridiska ombud men i vissa fall går det ändå vidare till domstolen. Oftast rör det sig om dolda fel som inte kunde upptäckas vid köpet, beroende på vad som avtalats mellan köpare och säljare och vilken ålder det är på huset. Ett modernare hus förväntas ha en modern standard men köper man däremot ett äldre hus som har renoveringsbehov så bör man titta över vad som avtalats eller utlovats vid själva försäljningen.

Det är viktigt att man som köpare dokumenterar dolda fel direkt när man upptäcker dem och reklamerar dem till säljaren omgående. Om du som säljare då får ett krav riktat mot dig så bör du kontakta en jurist som i sin tur kan hjälpa dig med goda råd och ifall det eventuellt blir en tvist.