Det spelar egentligen inte så stor roll var i Sverige din fastighet är belägen för det ställs i vilket fall som helst lika höga krav på den fastighetsmäklare du anlitar. Visserligen är det oftast så att en fastighet i södra Sverige och i storstäderna betingar ett högre pris än en lägenhet i Norrlands inland, men man vill i alla fall få ut så mycket som möjligt för den fastighet eller bostadsrätt man vill sälja i vilket fall som helst. Man har ju alltid ett ingångsvärde för fastigheten och man vill gärna känna att man gjort en vinst på det köp man en gång i tiden har gjort. Ett köp av en villa eller en bostadsrätt kan visa sig bli en mycket god investering om man har haft möjlighet att behålla bostaden en längre tid.

En köpare av en fastighet eller en lägenhet bör ha i åtanke att det är värdefullt att kunna behålla bostaden en längre tid. Det är en stor fördel om man kan rida ut perioder av högre räntor för att senare kunna sälja då räntan är lägre. Oftast är priserna för fastigheter högre i dessa tider. En köpare av en lägenhet eller villa kan lättare räkna med att kunna klara av kostnaden för boendet om räntorna är låga.